Rusza rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu. Za co można dostać punkty?

We wtorek rozpocznie się tegoroczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Poznaniu.

 

Pierwszym krokiem przy rekrutacji do miejskich przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest wypełnienie wniosku, który jest dostępny we wszystkich placówkach lub online (tutaj). Podpisany dokument należy zanieść do wybranej placówki lub zeskanować lub sfotografować (podpisany) i przesłać poprzez system „Nabór”.

 

Podobnie w przypadku wszelkich innych oświadczeń i zaświadczeń.

 

Aby móc korzystać z systemu Nabór należy najpierw założyć tam konto. Opcja ta wraz z możliwością pobrania wniosku będzie dostępna od 14 marca, od godziny 10:00.

 

Podobnie jak w poprzednich latach rodzic lub opiekun może wskazać pięć placówek z ustaloną kolejnością od najbardziej do najmniej preferowanych. Dokumenty należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

 

W procesie rekrutacji istotne są zdobyte punkty. Pod uwagę brane będą zarówno kryteria ustawowe jak i samorządowe. Pierwsze obejmują: pochodzenie z wielodzietnej rodziny, wychowywanie przez samotnego rodzica, zmaganie się z niepełnosprawnością, niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa, wychowywanie się w rodzinie zastępczej. Każde z tych kryteriów to 50 punktów.

 

Dodatkowe punkty w ramach kryteriów samorządowych można otrzymać, gdy rodzice lub opiekunowie pracują (10 pkt), rozliczyli podatek za ubiegły rok w Poznaniu (do 16 pkt), za rodzeństwo, które w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do danej placówki (12 pkt). Istotna jest też kolejność preferencji dla danej placówki: za wskazanie jej jako pierwszej otrzymać można 5 pkt, drugiej 4 pkt, trzeciej 3 pkt, czwartej 2 pkt, a piątej 1 pkt.

 

Dodatkowych 5 pkt można uzyskać za wykonanie obowiązkowych szczepień. Punkty w tym zakresie otrzymają także maluchy, które ze względów medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych.

 

W celu potwierdzenia rozliczania podatków w Poznaniu należy dostarczyć kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z UPO w przypadku elektronicznego zeznania lub wygenerowane z systemu OK Poznań potwierdzenie aktywnego użytkownika programu.

 

Wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami można dostarczać od 14 do 27 marca. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się 14 kwietnia o godzinie 12:00.

 

Do 19 kwietnia należy pisemnie potwierdzić wolę zapisu malucha do danej placówki. W przypadku braku złożenia potwierdzenia uznaje się, że rodzice rezygnują z dalszego procesu rekrutacji.

 

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych planowane jest na 24 kwietnia o godzinie 12:00.

 

Procedura odwoławcza od wyników potrwa od 24 kwietnia do 11 maja.

 

Miasto ma obowiązek zapewnić opiekę dla dzieci w wieku 3-6 lat. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. Skierowane będzie można otrzymać w okresie 12 maja – 7 czerwca. Jeśli rodzic lub opiekun z niego nie skorzysta, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 12 czerwca.

 

Na rok szkolny 2023/2024 przygotowano 3650 miejsc w 118 przedszkolach prowadzonych przez MIasto Poznań. Do tego dochodzi ok. 650 miejsc w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz ok. 170 miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Podawana jest szacowana liczba miejsc wolnych, dokładna ich liczba wolnych będzie podana po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

 

Biorące udział w rekrutacji dzieci ukraińskiej podlegają takim samym warunkom, co dzieci polskie.

 

 

 

autorka: A. Karczewska