Po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli zostało ponad 1500 wolnych miejsc

W pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli w Poznaniu do żadnej z placówek nie zakwalifikowało się 374 dzieci. Miejsca z pewnością się jednak znajdą, ponieważ pozostały aż 1542 wolne.

 

Rekrutacja rozpoczęła się 16 marca, a rodzice i opiekunowie maluchów mieli czas do 30 marca na złożenie wniosków o przyjęcie dziecka w danej placówce. We wnioskach można było wskazać kilka placówek w kolejności zgodnej z preferencją, od najbardziej pożądanej, do najmniej. Dokumenty można było dostarczyć drogą elektroniczną, dzięki czemu odbywało się bezpiecznie w czasach wzmożonego zagrożenia sanitarnego.

W tym roku, Poznań przygotował w przedszkolach i szkolnych oddziałach przedszkolnych 17 355 miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat.

Aż 11 593 rodziców i opiekunów zadeklarowało, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w obecnej placówce. W przypadku nowych kandydatów, w rekrutacji wpłynęło 4975 wniosków, czyli o ok. 350 mniej niż w ubiegłym roku. Do przyjęcia zakwalifikowano 4601 dzieci, czyli ok. 92% wszystkich biorących udział w rekrutacji.

Do żadnego przedszkola nie zakwalifikowało się 374 maluchów. Nadal jednak pozostały 1542 wolne miejsca w placówkach na terenie miasta, dlatego z pewnością znajdzie się miejsce do opieki dla każdego małego poznaniaka uczestniczącego w rekrutacji.

Rodzice zakwalifikowanych do przyjęcia maluchów muszą potwierdzić wolę zapisu dziecka w danej placówce, co mogą uczynić drogą elektroniczną lub bezpośrednio w przedszkolu. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie Nabór. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu oznacza rezygnację z procesu rekrutacji.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną ogłoszone 26 kwietnia.

Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranej placówki mogą złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza potrwa do 19 maja.

W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany i przyjęty do żadnej placówki rodzic otrzyma imienne skierowanie dla swojego dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami. Skierowania będą sporządzane w dniach od 20 maja do 16 czerwca.

W przypadku braku chęci skorzystania z takiego skierowania, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 18 czerwca. Wezmą w niej udział przedszkola, które dysponować będą jeszcze wolnymi miejscami. Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej potrwa do 22 czerwca.