UOKiK kontroluje wielkopolskie spółki z rynku wyposażenia łazienek. Doszło do zmowy cenowej?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), Tomasz Chróstny, poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego na rynku wyposażenia łazienek. Dochodzenie to może prowadzić do poważnych konsekwencji dla firm w tej branży, jeśli okaże się, że naruszyły one przepisy antymonopolowe.

 

Postępowanie UOKiK dotyczy 12 przedsiębiorców zajmujących się produkcją i sprzedażą różnego rodzaju wyposażenia łazienkowego, takiego jak baterie, umywalki czy wanny. Istnieją podejrzenia, że firmy mogły brać udział w porozumieniach cenowych, co byłoby naruszeniem prawa konkurencji.

 

W ramach śledztwa, pracownicy UOKiK przeprowadzili przeszukania w siedzibach spółek z grupy Oltens (Jarocin) i Radaway (Jasin) oraz w różnych salonach sprzedaży. Analiza zebranych dowodów jest w toku.

 

Jak wyjaśnił Prezes Chróstny:

“Podejrzewamy, że przedsiębiorcy wraz ze swoimi dystrybutorami mogą uczestniczyć w porozumieniu polegającym m.in. na ustalaniu cen, w tym detalicznych cen odsprzedaży.”

 

Jeśli podejrzenia okażą się prawdziwe, mogą one prowadzić do nałożenia surowych kar finansowych. Kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść do 10% obrotu przedsiębiorcy. Dodatkowo, menadżerowie odpowiedzialni za zawarcie umowy mogą zostać ukarani karą pieniężną w wysokości do 2 mln zł.

 

autor: DK