Plac zabaw na Fabianowie zmienia swoje oblicze

W weekend rozpoczęła się modernizacja placu zabaw przy ul. Fabianowo. Czekają na nią zarówno najmłodsi mieszkańcy, jak i ich rodzice, którzy chcieliby bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabawy dla swoich dzieci.

 

Obecny plac zabaw wymaga gruntownych prac modernizacyjnych. Potrzebna jest m.in. nowa nawierzchnia, urządzenia zabawowe i ogrodzenie.

 

Zakres inwestycji jest duży, dlatego podzielono ja na etapy, z czego pierwszy rozpoczął się w weekend. Wykonawca przystąpił do prac rozbiórkowych.

 

W dalszej kolejności położy nową nawierzchnię, która będzie bezpieczniejsza dla użytkowników. Zamontowane będą nowe urządzenia zabawowe dla najmłodszych, a stan obecnych zostanie przeanalizowany i poddany potrzebnym konserwacjom czy naprawom.

 

Strefa dla najmłodszych dzieci zostanie wygrodzona nowym ogrodzeniem. Pojawią się także nowe ławki, na których będzie można odpocząć.

 

Jak informuje Rada Osiedla Fabianowo-Kotowo, prace rozbiórkowe potrwają do 28 kwietnia, natomiast pozostałe roboty kontynuowane będą do 30 maja.

 

Ze względów bezpieczeństwa zaapelowano, by nie korzystać z urządzeń położonych w strefie prac.

 

Inwestycja jest finansowana ze środków Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo.

 

 

autorka: A. Karczewska