Wolontariusze – ludzie z sercem na dłoni

Od ponad trzydziestu lat 5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony przez Zgromadzenie ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku w Poznaniu okazja do świętowania była szczególna, ponieważ wspólny finał w jednym dniu znalazły dwa konkursy: Barwy Wolontariatu oraz Poznański Wolontariusz Roku.

– Chciałbym podziękować za kolejny rok współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Bez Was życie w Poznaniu byłoby o wiele uboższe, smutniejsze i gorsze. Chcę podziękować tym najlepszym wolontariuszom wiedząc, że to jest tylko cząstka ludzi i organizacji działających na co dzień – mówił Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania. – W Poznaniu aktywnie działa około 1800 organizacji pozarządowych i jak wynika z badań, każda z nich współpracuje średnio z 25 wolontariuszami. Wolontariat to podpora trzeciego sektora, organizacji społecznych i pozarządowych, licznych placówek pomocowych czy zdrowotnych. Jesteście siłą! Dziękuję za to, co dajecie naszym mieszkańcom, szczególnie za pełną poświęcenia darmową pracę. Dobrze, że jesteście!

Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu było “Ludzie z sercem na dłoni”. Dłonie stanowią bardzo ważny element w kontakcie z drugim człowiekiem. Można nimi przekazać odrobinę ciepła, pogłaskać, przytulić lub pomóc. Takich ludzi, pełnych dobra, widać było dziś na widowni. Zasiadł na niej m.in. Mieczysław Hryniewicz, aktor filmowy i teatralny, który zapowiadał każdą kategorię z nagrania  pokazywanego na wielkim ekranie umieszczonym za sceną. Na niej z kolei przewodziła Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz przewodnicząca Kapituły Konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Nagrody i wyróżnienia wręczali: Jędrzej Solarski – zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta oraz Monika Danelska, radna Miasta Poznania.

Przed rozpoczęciem oficjalnej części wręczono Srebrną Pieczęć w dowód uznania za wieloletnie działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu. Nagrodę tę przyznano Halinie Grzymisławskiej-Słowińskiej, wieloletniej prezes Stowarzyszenia na Tak.

– To dzięki niej na początku lat 90. zaczęto przeprowadzać badania pod kątem niedoczynności tarczycy i badania słuchu u dzieci z niepełnosprawnościami. Również z jej inicjatywy nawiązano współpracę z prywatnymi gabinetami lekarskimi, które nieodpłatnie udzielały konsultacji medycznych dzieciom pozostającym pod opieką Stowarzyszenia – powiedział podczas wygłaszania laudacji Jędrzej Solarski. – Z dumą przekazuję na jej ręce nagrodę Srebrnej Pieczęci Miasta Poznania, życząc zdrowia, pomyślności, powodzenia w życiu osobistym oraz satysfakcji w realizacji dalszych zamierzeń.

Nagrody i wyróżnienia w ramach konkursu Poznański Wolontariusz 2018 przyznano w sześciu kategoriach.

Poznański Wolontariusz Roku

Wolontariat Pracowniczy to kategoria od kilku lat obecna w konkursie. Kategoria pokazująca, że zarówno w tych dużych, jak i w tych nieco mniejszych firmach pracują ludzie, którzy nie tylko potrafią liczyć, ale też na których  można liczyć.  Wyróżnienie za wolontariat pracowniczy otrzymali: Carl Zeiss Shared Services – CSR team oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, natomiast nagrodę przyznano firmie Aquanet SA – za Wolontariat pracowniczy “Płyń z pomocą”.

Najwięcej, bo ponad 100 osób pojawiło się na scenie przy okazji Wolontariatu Szkolnego. Kapituła postanowiła wyróżnić: Klub Wolontariatu “Lubimy Pomagać” działający przy Internacie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Szkolne Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu, a także Branżową Szkołę I stopnia nr 42 w Poznaniu. Laureatem w tej kategorii został Szkolny Wolontariat w Szkole Podstawowa nr 57 w Poznaniu. Wolontariat działa tamod kilku lat, a w jego prace włącza się praktycznie cała społeczność szkoły – uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz dyrekcja. Mimo że zdecydowana większość wolontariuszy jest jeszcze bardzo młoda, to na koncie mają kilkadziesiąt różnego rodzaju akcji. Dużą aktywność wykazali działając na rzecz swoich kolegów Bolka i Alberta, organizując między innymi mecz piłki nożnej czy kiermasz świąteczny. Zaangażowali się w akcję “czary – mary Okulary”, zorganizowali zbiórkę jedzenia dla zwierząt ze schroniska i Smochowicki Bieg po Zdrowie.

W Poznaniu mieszka coraz więcej Seniorek i Seniorów, którzy chętnie angażują się w działania na rzecz innych i dzielą się z nami swoim bogatym doświadczeniem. Nie mogło więc zabraknąć kategorii Senioralnej. Decyzją Kapituły wyróżnienie w niej otrzymali: Bożena Szczerbal, śpiewaczka Teatru Wielkiego, która śpiewa m.in. pacjentom szpitala onkologicznego na Garbarach oraz Włodzimierz Nowakowski – najstarszy wolontariusz w Hospicjum Palium związany z nim już 19 lat.

Zwycięzcą w kategorii Wolontariat Senioralny został Jerzy Sikorski – chirurg i wykładowca, od 2011 roku również wolontariusz w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu, gdzie pracował przed przejściem na emeryturę.

Nagrodzono również tych, którzy swój temperament i młodzieńczą energię poświęcają innym. Decyzją Kapituły Konkursowej wyróżnienie w konkursie Poznański Wolontariusz Roku 2018 w kategorii Młodzieżowej otrzymała Kornelia Raubo. Natomiast zwycięzcą – Franciszek Szkudelski, który mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele fantastycznych akcji. Pomaga w Jadłodajni Caritas, wspiera Seniorów, organizuje zbiórki odzieży i żywności dla potrzebujących, pomaga swoim młodszym kolegom w nauce. Obecnie współtworzy Klub Ośmiu przy VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

Dwie kategorie były w konkursie od początku, czyli 19 lat: zespołowa i indywidualna. W tej pierwszej wyróżniono zespół w składzie: Ruben Rausz, Wiktor Wojciechowski, Michał Smętek, Stanisław Nowicki, Grupę Projektową “Bieg Motyli” z IX LO w Poznaniu i wolontariuszy działających w Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej Flandria, a nagrodzono Studentów UAM Bez Granic. To międzynarodowy projekt edukacyjny, realizowany przez zespół studentów i doktorantów działających przy uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół od pięciu lat wyjeżdża do krajów, w których przez miesiąc realizuje wybrane cele edukacyjne między innymi: prowadzenie zajęć z dziećmi z uboższych części świata czy przekazywanie materiałów dydaktycznych szkołom. Wolontariusze obok pomocy edukacyjnej, ofiarują dzieciom i nauczycielom to, co jest chyba najcenniejsze – swój czas, uśmiech i zaangażowanie.

W kategorii Indywidualnej Poznańskiego Wolontariusza Roku 2018 zgłoszono dwadzieścia dwie wyjątkowe osoby, spośród których bardzo trudno było wyłonić tylko jednego laureata. Wyróżniono Paulinę Mencel, Lidię Bukowską, Annę Marię Szymkowiak oraz Kacpra Kozaneckiego.

Zwycięzcą w kategorii indywidualnej została Katarzyna Bujakiewicz. To pochodząca z Poznania aktorka filmowa i teatralna. Mimo bardzo aktywnego życia zawodowego od wielu lat znajduje czas na szeroką działalność charytatywną. Od 10 lat jest przewodniczącą Rady Fundacji Anny Wierskiej “Dar Szpiku”. Biega promując idee dawstwa szpiku, uczestniczy w wydarzeniach, których celem jest pozyskiwanie funduszy dla podopiecznych fundacji- osób chorych na nowotwory krwi. Co roku angażuje się w Bożonarodzeniową zbiórkę Szpikowej Paczki. Jest ambasadorem kampanii promującej transplantologie oraz badania profilaktyczne, wspiera Wioski Dziecięce. Prężnie działa w Stowarzyszeniu Dzieciaki Chojraki, którego priorytetem jest pozyskanie środków finansowych na rozbudowę poznańskiej kliniki.

Wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz gry Monopoly Poznań, natomiast zwycięzcy poszczególnych kategorii czeki na 4 tysiące złotych.

Barwy Wolontariatu

Po części poświęconej Poznańskim Wolontariuszom Roku przyszedł czas  na laureatów wielkopolskiego konkursu Barwy Wolontariatu 2018. Konkurs zorganizowany został przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Laureatem w kategorii Wolontariat Zespołowy został Pleszewski Klub Wolontariusza, natomiast wyróżniono Śremskich Migaczy oraz Klauniaków. Za Wolontariat Senioralny nagrodzono Mieczysławę von Ossowską. W tej samej kategorii, Komisja Konkursowa wyróżniła Seniorów z Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Stowarzyszenia Amazonki Ostrzeszowskie. W kategorii Wolontariat Szkolny laureatem zostało Koło Wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży. Wyróżniono: Szkolne Koło Wolontariatu w Piaskach,  Szkolny Klub Wolontariatu “Dar Życia” w Wągrowcu oraz Szkolne Koło Wolontariatu i Szkolne koło PCK w Ostrowie Wielkopolskim.

Laureatką w kategorii Wolontariat Indywidualny została Alina Wawrzyniak, a wyróżnienia przyznano Agacie Tobys, Oliwii Gursz i Sylwii Baranowskiej.

W tym roku w Konkursie Barwy Wolontariatu spośród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych modelowo współpracujących z wolontariuszami wyłoniono zwycięzcę w kategorii Organizacja/Instytucja przyjazna wolontariatowi. Zostało nim Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile. W tej samej kategorii Komisja Konkursowa wyróżniła Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Stowarzyszenie “Dzieje” w Murowanej Goślinie.

Na koniec części oficjalnej Marzena Wodzińska, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wręczyła specjalny dyplom Justynie Ochędzan, prezesce Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych.

– Wolontariat to jest styl życia. To jest sposób myślenia o tym, co otacza nas dookoła. Dzień dzisiejszy jest dniem podziękowań dla tych, których często nie widzimy, a bez których wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Zawsze macie uśmiech na twarzach. Poświęcacie swój czas i swoją energię. Za to należą się wam podziękowania – mówiła Justyna Ochędzan. – Każdy z nas chce być docenianym za swoją pracę. Dlatego mam gorącą prośbę – obchodźmy Dzień Wolontariusza codziennie. Szanujmy pracę społeczną innych ludzi, ponieważ jest ona nieprzeliczalna na pieniądze. Jest bezcenna.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień przyszedł czas na część artystyczną. W zeszłym roku wystąpiła grupa Strachy Na Lachy, natomiast w tym dla licznie zgromadzonej w Sali Ziemi młodzieży zaśpiewał Kamil Bednarek.