Dziś wyniki rekrutacji do przedszkoli. Poznań zachęca do sprawdzenia ich online

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola, zostaną ogłoszone o godzinie 12:00. Będą one dostępne na miejscu w placówkach i można je sprawdzić przy zachowaniu odpowiednich obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Miasto Poznań zachęca jednak, by korzystać z możliwości sprawdzenia wyników online, na stronach poszczególnych placówek.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z marca 2020 roku, ogłoszenie list online na stronie internetowej danego przedszkola jest możliwe. Zapis miał na celu umożliwienie przeniesienia procesu rekrutacji do wersji internetowej, dzięki czemu mniej osób będzie musiało udać się do placówek osobiście.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania zachęca, aby rodzice sprawdzali wyniki w ten bezpieczny sposób. 

Rodzice lub opiekunowie dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia muszą swoją wolę potwierdzić w dniach 9-16 kwietnia. Można to zrobić poprzez stronę systemu NABÓR lub zeskanować i przesłać skan na adres przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym. Wzór oświadczenia oraz instrukcja wysłania dokumentu drogą elektroniczną dostępne są na stronie NABÓR.