W których dzielnicach Poznania mieszkańcy są najszczęśliwsi i dlaczego?

Czy mieszkańcy Poznania są zadowoleni z miejsca zamieszkania? W których dzielnicach żyje się najlepiej i dlaczego?

 

Zadowolenie z miejsca zamieszkania nie ogranicza się jedynie do ogólnej oceny danego miasta. Istotne jest także najbliższe otoczenie, które stanowi codzienność lokalnej społeczności. W badaniu przeprowadzonym przez Think.co oraz Otodom sprawdzono, jak poznaniacy oceniają życie w mieście i w poszczególnych dzielnicach.

 

Okazało się, że 66% ankietowanych jest szczęśliwa w Poznaniu, a „najszczęśliwsi” są mieszkańcy północnych osiedli – Naramowic, Moraska i Umultowa, spośród których aż 77% oceniło swoje dzielnice pozytywnie. Tuż za nimi uplasowały się Rataje z wynikiem 74% zadowolonych mieszkańców.

 

Ogólnie 69% poznaniaków czuje się szczęśliwych w swojej dzielnicy. Mimo, że pozytywnie oceniają wspólnotę sąsiedzką jako inicjatywę, to relacje sąsiedzkie były jednym z najczęściej wskazywanych negatywnych aspektów szczęśliwego życia w mieście. Wskazało na to 23% ankietowanych. Ponad 30% badanych uważa, że dobre relacje sąsiedzkie są aspektem, który wpływa na poziom zadowolenia z mieszkania w danej dzielnicy.

 

Co najbardziej cenią mieszkańcy Poznania w najbliższej okolicy? Okazuje się, że najczęściej wskazywano jakość i dostęp do środowiska naturalnego. Takiej odpowiedzi udzieliło 39% badanych, w tym aż 69% mieszkańców Naramowic i Moraska. Z kolei na Ratajach najbardziej docenia się infrastrukturę dla dzieci (31%) i dostęp do miejsc rekreacji (28%).

 

W ocenie ogólnej mieszkania w Poznaniu najczęściej pozytywnie oceniano komunikację miejska i dojazd (34%), dostęp do sklepów (32%) oraz dostęp do rozrywki i atrakcji kulturalnych (31%). Jak wskazali autorzy rankingu, Poznań wyróżnia się na tle innych dużych miast wysokim odsetkiem osób, które uznają bezpieczeństwo za główną zaletę miasta. Wskazało na to 26% ankietowanych.

 

tabela: Otodom

 

Co obniża poziom zadowolenia z życia w stolicy Wielkopolski? Najwięcej osób, bo aż 49% osób wskazało na koszty życia. Dalej znalazły się kwestie oceny środowiska naturalnego (31%) i relacje sąsiedzkie (23%).

 

tabela: Otodom

 

Dlaczego większość mieszkańców lepiej ocenia życie w swojej dzielnicy niż ogólnie w mieście? Zdaniem autorów raportu wpływ na to ma… nieznajomość lub słaba znajomość innych dzielnic. Ludzie chętniej faworyzują swoją okolicę doceniając miejsca, które znają. Wpływ na ocenę mają także stereotypy o poszczególnych częściach danego miasta, których nie odczuwa się w swojej okolicy.

 

 

 

autorka: A. Karczewska