Ostatnie dni na złożenie deklaracji dot. sposobu ogrzewania do CEEB

Jeszcze tylko do czwartku można składać deklaracje CEEB, czyli do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku zaniechania obowiązku należy liczyć się z karą grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

 

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe dla właścicieli lub zarządców budynków. Należy w niej wskazać zainstalowane źródło ciepła. Dane mają posłużyć samorządom oraz władzy centralnej do realizacji polityki niskoemisyjnej, a tym samym działań na rzecz poprawy powietrza.

 

Obowiązek złożenia deklaracji wszedł w życie 1 lipca 2021 roku i ustawodawca dał na wywiązanie się z niego 12 miesięcy. Oznacza to, że termin mija 30 czerwca 2022 roku, a więc za dwa dni. Terminy te obowiązują w odniesieniu do wszystkich źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2022 roku. Te uruchomione później muszą być zgłoszone w ciągu 14 dni od pierwszego włączenia.

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

 

– elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany (złożenie dokumentu w formie elektronicznej to najszybszy i najwygodniejszy sposób),

 

– wersji papierowej – składając ją osobiście w Poznańskim Centrum Świadczeń albo wysyłając pocztą na adres PCŚ (ul. Wszystkich Świętych 1, 61-843 Poznań).

 

Więcej informacji, w tym wzory deklaracji do pobrania i przykładowo wypełnione, można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Mieszkańcy bloków nie muszą się tym martwić – to zarządcy, czyli wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia ma obowiązek złożenia deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w lokalu znajduje się także źrodło indywidualne, takie jak np. kominek, bojler elektryczny lub koza – wówczas jego właściciel musi złożyć deklarację samodzielnie.

 

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła, które należy zgłosić, są to:

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

 

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji, nie należy zgłaszać do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

 

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła dla pozycji:

 

– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem

należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe, a także rodzaj paliw stałych, jakie są w nich używane (klasę kotła można znaleźć na tabliczce znamionowej albo w dokumentach gwarancyjnych).

 

Zgłaszając budynki mieszkalne należy wypełnić formularz A, a niemieszkalne formularz B.

 

Za brak wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji grozi grzywna w wysokości do 500 złotych, jednak w przypadku skierowania sprawy do sądu możliwe jest jej podniesienie nawet do 5 tysięcy złotych.