Ile wyniesie stawka podatku od nieruchomości w 2022 roku w Poznaniu?

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Poznania, radni zajmą się m.in. ustaleniem stawek podatku od nieruchomości w przyszłym roku. Zgodnie z projektem uchwały, planowana jest podwyżka w tym zakresie.

 

Ostatni kwartał roku oznacza ustalanie m.in. wysokości opłat za przyszły rok. Podczas dzisiejszej sesji, miejscy radni będą głosować nad przyjęciem uchwały określającej wysokość stawki za podatek od nieruchomości w 2022 roku.

 

Projekt przewiduje, że stawka będzie – podobnie jak w tym roku – zgodna z górną granicą stawek przewidzianą w ustawie. W stosunku do obecnego roku oznacza ona wzrost o 3,6%. Oznacza to m.in. 1,03 złote od 1 m2 powierzchni dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, a także 0,89 złotych od 1 m2 powierzchni dla budynków mieszkalnych lub ich części.

 

W uzasadnieniu wskazano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

 

Jednocześnie w uchwale proponowane jest utrzymanie wprowadzonej w 2017 roku stawki preferencyjnej od nieruchomości dla budynków i ich części zajętych wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej przy ul. Wrocławskiej, św. Marcin i na Starym Rynku oraz wybudowanym prze 1 stycznia 1990 roku. Nie dotyczy to jednak działalności gospodarczej związanej z produkcją, sprzedażą oraz przygotowywaniem i podawaniem napojów alkoholowych. Ze stawki tej w tym roku skorzystało 9 podatników względem 14 nieruchomości.

 

autorka: A. Karczewska