Poznań wybuduje i wynajmie mieszkania. Rusza nabór wniosków do nowego programu mieszkaniowego

Rusza nabór do pierwszego etapu nowego programu mieszkaniowego Miasta Poznań i Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „POZnań – i zamieszkaj”, pozwalającego na najem nowych lokali na poznańskim Strzeszynie w atrakcyjnej ofercie i po cenach niższych niż rynkowe.

 

Program „POZnań – i zamieszkaj” ma pomóc szczególnie tej grupie społeczeństwa, która nie kwalifikuje się do programu mieszkań socjalnych i komunalnych, a jednocześnie z uwagi na sytuację finansową, ma problem z wynajmem mieszkania na rynku komercyjnym. Gwarantuje stabilniejszą formę najmu, ponieważ podmiotem udostępniającym mieszkanie jest miejska spółka PTBS, a nie prywatny właściciel.

 

Skierowany jest do poznańskich rodzin oraz osób, które planują jej założenie i chcą poprawić warunki mieszkaniowe, a także do tych, które nie mieszkają obecnie w Poznaniu, ale chcą związać z nim swoją przyszłość.

 

W ramach programu istnieje szansa na uzyskanie dopłaty do czynszu z Funduszu Dopłat, co obniży koszty utrzymania lokalu oraz uzyskania dodatku mieszkaniowego.

 

Najem jest dostępny na 15 lat z możliwością przedłużenia, co zapewnia stabilność i możliwość stworzenia bezpiecznych i komfortowych warunków do rozwoju.

 

Bloki powstaną w rejonie ul. Literackiej, Wiencka i Poszwińskiego. W ramach pierwszego etapu wybudowanych zostanie pięć budynków z 199 mieszkaniami o powierzchni od 30 do 65 m2. Powstanie tam również 6 lokali usługowych.

 

Mieszkania będą 1-, 2- i 3-pokojowe w standardzie „pod klucz”, czyli gotowe do umeblowania i przyjęcia lokatorów. Niemal wszystkie będą również posiadały balkon, a 20 z nich będzie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

W budynkach znajdą się wózkarnie, podziemna hala garażowa i zamontowane będą windy. Miejsca parkingowe będą dostępne także w formie naziemnej. Na terenie osiedla wyznaczone będą wewnętrzne drogi rowerowe, a w projekcie przewidziano budowę placu zabaw i miejsca z infrastrukturą sportową. Wśród lokali usługowych ma działać m.in. przychodnia.

 

Zakończenie I etapu inwestycji planowane jest na I kwartał 2024 roku. Co istotne, program przewiduje niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu. Wyniesie ono nie więcej niż 20%.

 

Od dziś (15 października), przez miesiąc, czyli do 15 listopada będą przyjmowane wnioski osób chętnych do udziału w programie. Nabór odbywa się w formie elektronicznej, a do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w programie, tj. warunku dochodowego oraz braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania jak również dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacji punktowej, który decyduje o kolejności umieszczenia osób na liście najemców.

 

Dodatkowe punkty przyznawane są m.in. za rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu, bycie osobą niepełnosprawną ruchowo, liczbę posiadanych dzieci czy też dotychczasowy udział w programach związanych z zasobem lokalowym gminy.

 

Wnioski należy składać na adres e-mail nabor_poznan@um.poznan.pl. Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf.

 

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz regulamin Programu “POZnań – i zamieszkaj” dostępne są w załączniku oraz na stronach internetowych www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

 

O sytuacji mieszkaniowej w mieście oraz o samym programie mówił m.in. Tomasz Lewandowski, prezes ZKZL, podczas ostatniego programu „Hej Poznań”. Więcej na ten temat tutaj.

 

Inwestycja jest finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także partycypacji najemców w kosztach budowy lokali.

 

Grunt pod budowę osiedla został wniesiony aportem do PTBS sp. z o.o. przez Miasto Poznań.

 

 

 

autorka: A. Karczewska