75% badanych Poznaniaków naprawia sprzęt, taki jak pralka czy zegarek, zamiast kupować nowy

4 na 5 respondentów uważa, że produkty z których korzystamy, powinny być używane wielokrotnie a 75% deklaruje, że zdarza im się naprawić sprzęt zamiast od razu kupić nowy. Jednocześnie 40% badanych spotkało się w swojej okolicy z punktem, w którym można sprzedać lub odkupić używane rzeczy. Takie wnioski płyną z najnowszego badania przeprowadzonego pod koniec czerwca na zlecenie Stena Recycling. Sondaż zrealizowano w ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie” skierowanego do szkół, samorządów i organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnych. W konkursie można zdobyć grant w wysokości 5000 złotych na realizację ekologicznego pomysłu. Czas na zgłoszenia mija 20 lipca. 

Aż 80% ankietowanych uważa, że produkty powinny być używane wielokrotnie i naprawiane. Ponad połowa respondentów odpowiedziała, że w ich okolicy działa punkt, w którym można naprawić produkty takie jak pralka, czy zegarek, jednak 44% ankietowanych nie zna takiego miejsca lub nie ma o nim wiedzy. Podczas badania zapytano także o proekologiczną działalność z obszaru recyklingu bądź napraw produktów, prowadzoną przez lokalne instytucje, takie jak szkoły, biblioteki czy fundacje. Aż 70% ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, bądź nie zna tego typu działań. Jedynie 29% badanych uznało, że takie działania są prowadzone. Tymczasem właśnie tego typu aktywności i budowanie świadomości wśród konsumentów, przybliżają nas do wdrożenia idei gospodarki obiegu zamkniętego. To kluczowy element budowania zrównoważonej przyszłości. Pozwala on zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, między innymi dzięki ograniczeniu wydobycia i przetwarzania surowców pierwotnych. Umożliwia także zmniejszenie ilości odpadów, które trzeba zagospodarować. To ambitny projekt przekształcenia całego systemu produkcji i konsumpcji tak, by całkowicie wyeliminować z niego pojęcie odpadu.

Mamy świadomość, że wiedza Polaków w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki cyrkularnej rośnie, ale wciąż jest na tym polu wiele do zrobienia. Dlatego Stena Recycling na co dzień odzyskuje cenne surowce z odpadów, ale także angażuje się w edukację i akcje społeczne, dzięki którym dociera z tym ważnym przesłaniem do lokalnych społeczności, tam gdzie jest to najbardziej potrzebne. Zachęcamy do włączenia się w ten nurt organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, mogące bezpośrednio wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie 

mówi Aleksandra Surdykowska, PR & Marketing Manager Stena Recycling.

Stąd pomysł na konkurs „GOZpodarne wyzwanie” skierowany do świetlic środowiskowych, bibliotek czy lokalnych klubów, a także szkół i innych podmiotów działających na rzecz społeczności lokalnych. Realizując proekologiczne pomysły mogą one starać się o grant w wysokości 5000 złotych. Stena Recycling – lider gospodarowania odpadami, dofinansuje 20 takich projektów na 20-lecie funkcjonowania w Polsce. W konkursie wyróżnione zostaną najlepsze pomysły na promocję idei gospodarki cyrkularnej, dzięki której oszczędzamy zasoby naturalne i dbamy o naszą planetę.