Tradycyjny Jarmark Wielkanocny na Starym Rynku już niedługo!

u00a0

Pandemia koronawirusa sprawiu0142a, u017ce w tym roku zabraku0142o tradycyjnych atrakcji przed u015bwiu0119tami Bou017cego Narodzenia, co zdaniem wielu nieco osu0142abiu0142o ducha u015bwiu0105t w mieu015bcie. Przed Wielkanocu0105 sytuacja bu0119dzie wyglu0105dau0107 trochu0119 lepiej.

Chou0107 czu0119u015bu0107 kupcu00f3w i klientu00f3w martwiu0142o siu0119, u017ce bu0119dzie inaczej, to Miasto nie zdecydowau0142o siu0119 na odwou0142anie tegorocznego Jarmarku Wielkanocnego.

Juu017c od 20 marca na Starym Rynku bu0119dzie siu0119 odbywau0142 kiermasz handlowy. Z uwagi na sytuacju0119 epidemiologicznu0105 zrezygnowano jednak z dodatkowych atrakcji, w tym m.in. z wydarzeu0144 kulturalnych.

Stary Rynek zostanie ozdobiony wielkanocnymi ozdobami i instalacjami. Na pu0142ycie pojawiu0105 siu0119 ru00f3wnieu017c charakterystyczne domki, w ktu00f3rych kupcy bu0119du0105 oferowau0107 swoje towary. Stoiska handlowe zostanu0105 ozdobione kolorowymi wstu0105u017ckami, co ma dodatkowo nadau0107 wiosneno-wielkanocnego charakteru.

Jak zwykle bu0119dzie mou017cna kupiu0107 m.in. wyroby ru0119kodzielnicze, w tym taku017ce ozdoby u015bwiu0105teczne, biu017cuteriu0119, przedmioty galanteryjne, koszyki, maskotki czy inne upominki. Nie zabraknie taku017ce jedzenia – wielu ucieszy mou017cliwou015bu0107 kupienia lokalnych i regionalnych przysmaku00f3w i alkoholi. Miasto zapowiada wystawcu00f3w nie tylko z ru00f3u017cnych regionu00f3w Polski, ale taku017ce m.in. z odlegu0142ych rejonu00f3w Europy. Bu0119du0105 chleby, sery, wu0119dliny, su0142odycze, a taku017ce wina, nalewki, miody pitne i likiery.

Jarmark rozpocznie siu0119 w sobotu0119, 20 marca i potrwa do 28 marca. Bu0119dzie czynny codziennie, od 11:00 do 19:00 lub do u201eostatniego klientau201d.

Wystawcy otrzymali juu017c szczegu00f3u0142owe wytyczne dotyczu0105ce zasad reu017cimu sanitarnego. Stoiska maju0105 byu0107 wyposau017cone w pleksi oddzielaju0105cu0105 sprzedawcu00f3w od klientu00f3w oraz w pu0142yny do dezynfekcji. Zalecane jest utrzymywanie dystansu spou0142ecznego w kolejkach oraz pu0142atnou015bu0107 zbliu017ceniowa kartu0105 lub telefonem.