Aktywny Dzień Kobiet na pływalniach POSiR

u00a0

Po zniesieniu czu0119u015bci obostrzeu0144 z pu0142ywalni i basenu00f3w znu00f3w mogu0105 korzystau0107 taku017ce uu017cytkownicy indywidualni. POSiR zachu0119ca, by skorzystau0107 z tej okazji taku017ce u201eod u015bwiu0119tau201d.

Z okazji Dnia Kobiet na miejskich pu0142ywalniach przygotowano specjalne oferty dla pau0144.

Na Pu0142ywalni Miejskiej Winogrady oraz Pu0142ywalni Miejskiej Atlantis odbu0119du0105 siu0119 Aqua Maratony dla Pau0144. Na tej pierwszej zaplanowany jest na 8 marca, w godzinach 19:30-20:30, a na drugiej dwa dni pu00f3u017aniej, 10 marca, w godzinach 20:30-22:00.

Obiekt na Winogradach oferuje weju015bcie na 90 minut, ktu00f3re obejmie 60 minut aqua maratonu oraz pobyt w saunie. Liczba osu00f3b w saunie uzaleu017cniona od obowiu0105zuju0105cych przepisu00f3w sanitarnych. Zapisy w kasie osobiu015bcie lub pod nr tel. 503 436 934. Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na obiekt Atlantis odbywaju0105 siu0119 pod adresem mail: atlantis@posir.poznan.pl , tel. 61 8276072 lub osobiu015bcie w kasie pu0142ywalni.

Na Pu0142ywalni Miejskiej Rataje, Pu0142ywalni Miejskiej Atlantis oraz na terenie obiektu na Chwiau0142ce przygotowano promocyjne ceny. W Dniu Kobiet, w ramach weju015bcia na basen, panie mogu0105 korzystau0107 z sauny za darmo.