Orliki: dzieci uważają, że czas na zmiany

Jak się okazało, dzieciaki bardzo chętnie wypowiadały się o otaczającej przestrzeni,  wskazywały nowe, bardzo racjonalne rozwiązania, jak choćby dodatkowe wejścia/wyjścia z obiektu, stworzenie miejsc zarówno do odpoczynku, jak i kibicowania czy miejsc do przechowywania sprzętu. Dziewczynki sugerowały, aby orlik był nie tylko obiektem do uprawiania sportu, ale również do miejscem wspólnych spotkań.  

W ramach konsultacji odbyły się dyskusje z moderatorem na temat obecnych boisk, była multimedialna prezentacja dobrych praktyk w zakresie projektowania tego typu przestrzeni z przykładami z innych krajów i rozmowa o tym, jak oceniają je dzieci. Na zakończenie na specjalnej mapie przy pomocy kolorowego papieru, tektury, plasteliny, specjalnych piktogramów, elementów styropianowych dzieci przygotowywały trójwymiarowe modele wymarzonego Orlika.

Wnioski i rekomendacje
Połączenie zogniskowanego badania grupowego z warsztatem plastycznym pozwoliło na zebranie szczegółowych opinii badanych dotyczących bieżącego wykorzystania infrastruktury sportowej w ramach tzw. Orlika. Wnioski z prowadzonej dyskusji, a także zaprezentowane projekty stanowią podstawę do identyfikacji dalszych potrzeb modernizacyjnych obiektów. Warto nadmienić, że obiekty przy szkołach nr. 51 oraz nr. 6 zostały zbudowane w oparciu o ten sam projekt wykonawczy.

Wniosek 1
Większość badanych deklarowała, iż korzysta z infrastruktury sportowej głównie w ramach zajęć z wychowania fizycznego. W dyskusji tylko pojedyncze osoby (głównie chłopcy) potwierdzali swoją obecność na obiekcie poza godzinami lekcyjnymi. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że Orlik popołudniami jest wykorzystywany przez starszą młodzież bądź dorosłych do prowadzenia regularnych rozgrywek piłkarskich – w których biorą udział zorganizowane wcześniej drużyny. Osoby „z zewnątrz” nie mają możliwości przyłączenia się do gry. Zresztą zarówno chłopcy, jak i dziewczynki wskazywali w tym główny powód, dla którego zdecydowali się zrezygnować z przychodzenia na boiska w godzinach popołudniowych.
Rekomendacja:
Jako rozwiązanie problemu, jedna z grup warsztatowych zaprojektowała tablicę informacyjną umieszczoną na ogrodzeniu – na której umieszczony został harmonogram wszystkich zajęć, które odbywają się na Orliku.

Wniosek 2
Badani negatywnie ocenili sam dostęp do infrastruktury sportowej. Skarżyli się na wejście prowadzące na boisko – będące jednocześnie jedyną możliwą drogą dojścia do boisk.
Rekomendacja:
Rozwiązaniem szeroko komentowanym przez dzieci (głównie chłopców) było wybudowanie dodatkowych wejść/wyjść z obiektu z jednoczesnym pomalowaniem bramy oraz całego opłotowania.

Wniosek 3
Zarówno w trakcie dyskusji jak i przygotowywania makiet wymarzonego Orlika – dzieci zwróciły uwagę na brak miejsc do odpoczynku.
Rekomendacja:
Tego typu elementami mogą być wielofunkcyjne trybuny – które z jednej strony mogą pełnić rolę miejsc do siedzenia a z drugiej być elementem architektury, który może być wykorzystany przez osoby jeżdżące na deskorolce lub rowerach typu bmx. Innym rozwiązaniem mogą być dodatkowe miejsca siedzące w okolicy budynku

Wniosek 4
Oprócz usprawnień funkcjonalnych Orlika – dzieci zaproponowały dodatkowe miejsca aktywności takie jak ścianka wspinaczkowa oraz skatepark.
Rekomendacja:
Projekt obiektu typu Orlik w swoim założeniu miał służyć rozwojowi gier zespołowych. Ścianki wspinaczkowe czy skateparki funkcjonują w przestrzeni miejskiej jako osobne podmioty – być może warto zatem rozważyć połączenie funkcji czyli np. przy budowie trybuny za jedną ze ścian skonstruować „mini” miejsce do wspinaczki dla początkujących, czy też przy wykorzystaniu architektury trybun stworzyć strefy do trenowania trików przez deskorolkowców np. barierki, pochylnie…

Wniosek 5
Głównie w pracach plastycznych przewija się motyw ułatwień w dostępie do Orlika. Większość grup zaprojektowała dodatkowe miejsca do parkowania rowerów.
Rekomendacja:
Warto pomyśleć nad ustawieniem stojaków do rowerów lub specjalnych uchwytów do montowania rowerów przy ogrodzeniu.

Wniosek 6
Wiele osób kwestionowało monofunkcyjność budynku szatni, jako zamkniętego i niedostępnego obiektu, w którym nawet nie można się schować w trakcie deszczu.
Rekomendacja:
Dzieci sugerowały, że mógłby on mieć też małą kawiarnię (miejsce z napojami i drobnymi przekąskami), która w połączeniu z zadaszeniem zewnętrznym i ławkami mogłaby służyć nie tylko Orlikowi, ale także przestrzeni publicznej znajdującej się na osiedlu.

Wniosek 7
Przestrzeń Orlika jest zbyt nasłoneczniona i nie ma zacienionego miejsca, gdzie można się schować.
Rekomendacja:
Może warto dołączyć do budynku szatni zadaszoną przestrzeń zewnętrzną z ławkami (elementami do siedzenia), która będzie oferować cień w dni słoneczne i ochronę przed deszczem w niepogodne dni. Ważne jest też przeanalizowanie zagospodarowania zieleni wokół przestrzeni Orlika. Jak sugerują dzieci, dosadzenie drzew też bardzo pomoże w stworzeniu zacienionego miejsca odpoczynku.